1. จับสลากกันให้สนุก 2. ทำกิจกรรมเพื่อร่วมสนุก 3. สร้างสรรค์ความสุขด้วยกัน 4. ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 5. รว

ผลสลากรางวัลที่ 16 เมษายน 2564 เป็นผลสลากที่มีการออกรางวัลในทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งรางวัลที่ 1 มีรางวัลที่รวมกันทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 2,000,000 บาท รางวัลที่ 2 มีรางวัลทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 500,000 บาท รางวัลที่ 3 มีรางวัลทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 300,000 บาท รางวัลที่ 4 มีรางวัลทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 200,000 บาท รางวัลที่ 5 มีรางวัลทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 100,000 บาท และรางวัลที่ 6 มีรางวัลทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 50,000 บาท รวมทั้งหมดเท่ากับทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 รางวัลนั้น ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 ที่มีผู้โชคดีทั้งสิ้น 2 ราย รางวัลที่ 2 ที่มีผู้โชคดีทั้งสิ้น 4 ราย รางวัลที่ 3 ที่มีผู้โชคดีทั้งสิ้น 6 ราย รางวัลที่ 4 ที่มีผู้โชคดีทั้งสิ้น 8 ราย รางวัลที่ 5 ที่มีผู้โชคดีทั้งสิ้น 10 ราย และรางวัลที่ 6 ที่มีผู้โชคดีทั้งสิ้น 12 ราย ทั้งนี้ผู้โชคดีทุกคนที่ได้รับรางวัลในงวดนี้ได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบข้อมูลผู้โชคดีทั้งหมดแล้ว โดยทั้งหมดที่ได้รับรางวัลนั้นมีจำนวนเท่ากับทั้งสิ้น 30 ราย

1. ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถเล่นสลาก 16 เมษา 64 ได้

2. ผู้เล่นต้องชำระค่าสลากก่อน จึงจะมีสิทธิ์เล่นสลาก 16 เมษา 64

3. ผู้เล่นจะได้รับ 16 หมายเลขที่สุ่มออกมาในรูปแบบ 4 ชุด ทั้งหมด

4. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลในกรณีที่มีหมายเลขที่ตรงกับผลสลาก 16 เมษา 64

5. ผู้เล่นที่ชนะจะได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ตามกติกาของการแข่งขัน

6. หากมีผู้เล่นที่ได้รับรางวัลในระดับที่เท่าเดิมทั้งหมด รางวัลจะถูกแบ่งตามกติกาของการแข่งขัน

7. การแข่งขันจะถือว่าสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นที่ได้รับรางวัลตรงกับผลสลาก 16 เมษา 64 ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

ผลสลากรัฐบาลวันที่ 16 เมษายน 2564 ประกาศโดยกระทรวงการคลัง ได้รับการยืนยันว่า ผู้ชนทั่วไปที่ซื้อหวยรัฐบาลในวันที่ 16 เมษายน 2564 มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท ดังนี้

รางวัลที่ 1 มูลค่ารวม 10 ล้านบาท

รางวัลที่ 2 มูลค่ารวม 1 ล้านบาท

รางวัลที่ 3 มูลค่ารวม 500,000 บาท

รางวัลที่ 4 มูลค่ารวม 200,000 บาท

รางวัลที่ 5 มูลค่ารวม 100,000 บาท

รางวัลที่ 6 มูลค่ารวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 7 มูลค่ารวม 20,000 บาท

รางวัลที่ 8 มูลค่ารวม 10,000 บาท

รางวัลที่ 9 มูลค่ารวม 5,000 บาท

รางวัลที่ 10 มูลค่ารวม 2,000 บาท

รางวัลที่ 11 มูลค่ารวม 1,000 บาท

รางวัลที่ 12 มูลค่ารวม 500 บาท

รางวัลที่ 13 มูลค่ารวม 200 บาท

รางวัลที่ 14 มูลค่ารวม 100 บาท

รางวัลที่ 15 มูลค่ารวม 50 บาท

รางวัลที่ 16 มูลค่ารวม 20 บาท

กระทรวงการคลังแจ้งให้ทราบว่า ผู้ชนทั่วไปที่ซื้อหวยรัฐบาลวันที่ 16 เมษายน 2564 มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท ด้วยรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล ที่มีมูลค่ารวมไปถึง 11.7 ล้านบาทLINK:
ผล สลาก 16 เม ษา 64
ผล สลาก 16 เม ษา 64
ผล สลาก 16 เม ษา 64
ผล สลาก 16 เม ษา 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *