ท่านสามารถตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 1 ได้ที่ www.national-lottery.co.uk หรือที่ร้านขายหวยที่มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

มกราคม 2563

The Thailand government held its first national lottery draw of the year on January 1st, 2563. The lottery was organized by the Ministry of Finance and was broadcast live on national television. The lottery was drawn from a pool of 90 million baht. Prizes ranged from 10,000 to 1 million baht. The lucky winners were announced on the same day. The total prize money was distributed among 6,000 lucky winners. This was the first time the government had held a national lottery draw since the coronavirus pandemic began. The lottery was seen as a way to help boost the economy and provide some financial relief to those affected by the pandemic.

1. ผู้เล่นต้องชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนทุกครั้งที่จะเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. ผู้เล่นต้องตรวจสอบผลรางวัลที่ออกจากการสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวัน

3. ผู้เล่นต้องทำการรับรางวัลในภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยการสลากกินแบ่งรัฐบาล

4. ผู้เล่นจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงผลรางวัลที่ได้รับในการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้

5. ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎทุกประการที่กำหนดโดยการสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักรัฐบาลได้เปิดตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 1 เพื่อขยายระยะเวลาคืนเงินสดผ่านทางเครือข่ายบัตรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักรัฐบาลจะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้รับเงินทั้งหมดที่ได้รับเงินสดจากการซื้อขายทางออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่ส่งกลับไปถูกต้อง และจะดำเนินการตรวจสอบทุกรายชื่อที่ได้รับเงินสดจากการซื้อขายทางออนไลน์ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบว่าเงินที่ส่งกลับไปให้กับผู้รับถูกต้อง และได้รับเงินในวันที่กำหนด นอกจากนี้ สำนักรัฐบาลยังจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้รับเงินที่มีปัญหาในการรับเงินสดหรือที่ต้องการคำปรึกษาในการรับเงินสด เพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือในการรับเงินสดในวันที่กำหนดLINK:
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 1
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 1
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 1
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน ที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *