1. รถยนต์คันใหม่ 2. ทริปท่องเที่ยวในประเทศ 3. เครื่องดนตรีคุณภาพดี 4. ที่พักทั่วประเทศ 5. ที่จอดรถยนต์ 6. บัตร

ลอตเตอรี่ รางวัลที่ 16 เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2558 และมีรางวัลรางวัลที่แบ่งได้คือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 80,000 บาท รางวัลที่ 2 มีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 40,000 บาท และรางวัลที่ 3 มีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 20,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลที่แบ่งได้อีกกว่า 20 รางวัลในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ มีผู้โชคดีทั้งหมด 3 คนที่ได้รับรางวัลที่ 1 และมีผู้โชคดีอีกกว่า 200 คนที่ได้รับรางวัลที่แตกต่างกัน ตัว

1. เลือกตัวเลขที่จะซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่ 16 ตัว จากช่วงตัวเลขที่ 1 ถึง 16

2. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 16 ตัวที่ตรงกันทั้งหมดจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 16 ตัว

3. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 15 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 15 ตัว

4. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 14 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 14 ตัว

5. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 13 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 13 ตัว

6. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 12 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 12 ตัว

7. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 11 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 11 ตัว

8. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 10 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 10 ตัว

9. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 9 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 9 ตัว

10. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 8 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 8 ตัว

11. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 7 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลรางวัลที่ 7 ตัว

12. หากผู้เล่นออกรางวัลทั้ง 6 ตัวที่ตรงกันจะถือว่าผ่านการแข่งขันแล

ในการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่ 16 ที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ รางวัลที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีดังนี้

– รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลสูงสุดจำนวน 1 ล้านปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 5 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 6 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 7 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

– รางวัลที่ 8 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 ปอนด์สหราชอาณาจักร

ในการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่ 16 ที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนั้น มีผู้โชคดีทั้งหมด 8 คน โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดจำนวน 1 ล้านปอนด์สหราชอาณาจักร และรางวัลอื่น ๆ จะได้รับเงินรางวัลต่ำกว่าในระดับที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้โชคดีทุกคนจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดภายในวันที่ทำการออกรางวัลLINK:
ลอตเตอรี่ รางวัล ที่ 16
ลอตเตอรี่ รางวัล ที่ 16
ลอตเตอรี่ รางวัล ที่ 16
ลอตเตอรี่ รางวัล ที่ 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *