1. ทำกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ป่าพิการ ที่สวนสัตว์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2. เที่ยวเชียงใหม่ ชมวิวทิวทัศ

16 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่รัฐบาลไทยประกาศการยกเลิกการจัดงานมหกรรมทางการเมืองและการเจรจาทางการต่างประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ในกรุงเทพฯ เนื่องจากการระบาดของโรคระบาด Covid-19 ในประเทศไทย รัฐบาลก็ได้ทำการระงับการเดินทางระหว่างประเทศ และการบริการทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนั้น ๆ รวมทั้งการปิดการใช้งานสนามบินทั่วประเทศเป็นระยะเวลาที่กำหนด

1. ทุกคนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ขึ้นไปถึงจะเล่นเกมนี้

2. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎการเล่นที่กำหนดไว้

3. ทุกคนจะต้องยอมรับผลการแข่งขันที่กำหนดไว้ก่อนที่จะเล่น

4. ทุกคนจะต้องรักษาสภาพอากาศที่ปลอดภัยและปลอดภัยในระหว่างการเล่น

5. ทุกคนจะต้องรักษาสิ่งที่ใช้ในการเล่นให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

6. ทุกคนจะต้องอยู่ระหว่างการเล่นในบริเวณที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

7. ทุกคนจะต้องแสดงความยุติธรรมและความดีต่อกันระหว่างการเล่น

8. ทุกคนจะต้องรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของคนอื่นๆ ในระหว่างการเล่น

9. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นที่กำหนดไว้และอย่าล้มเหลวในการรักษาสิ่งที่ใช้ในการเล่น

10. ทุกคนจะต้องรักษาความสงบและรักษาความมีสุขภาพที่ดีในระหว่างการเล่น

11. ทุกคนจะต้องรักษาระเบียบของเกมและไม่ทำอะไรที่อาจทำให้การแข่งขันมีความไม่เสถียร

12. ทุกคนจะต้องรักษาความปลอดภัยของทุกคนในระหว่างการเล่นและปฏิบัติตามกฎการเล่น

13. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นและทำตามคำแนะนำของผู้จัดการเกม

14. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นและใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามที่กำหนด

15. ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นและปฏิบัติตามกฎการทำงานที่กำหนดไว้ของเกม

16. ทุกคนจะต้องรักษาความเรียบร้

1. สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกกฎหมายที่กำหนดให้ชาวต่างชาติที่มีอาชีพที่หมดอายุต้องออกจากประเทศ

2. กรมการปกครองประกาศกำหนดการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

3. สำนักงานพัฒนาการอุตสาหกรรมประกาศการสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม

4. สำนักงานพัฒนาสังคมแห่งชาติเปิดโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติในการทำงานที่มีคุณภาพ

5. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดโครงการสนับสนุนการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส

6. เมืองกรุงเทพฯเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

7. สำนักงานพัฒนาการอุตสาหกรรมประกาศการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม

8. กรมกิจการผู้สูงอายุเปิดโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการรักษาสุขภาพ

9. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศการสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10. กระทรวงพลังงานประกาศการสนับสนุนให้กับการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

11. กระทรวงการคลังเปิดโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

12. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศการสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

13. กระทรวงคมนาคมเปิดโครงการช่วยเหลือการคมนาคมที่มีผลกระทบต่อสังคม

14. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศการสนับLINK:
16 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *