ลอตเตอรี่ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลรางวัลดังนี้: รางวัลที่ 1 เลขที่ 6, 19, 33, 35, 43, 44 เลขหน้า 3 และ เลขท้าย 6 รางวัลที่ 2 เลขที่

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ลอตเตอรี่ไทยแลนด์ประกาศผลรางวัลที่ออกตรวจสอบได้ทั้งหมด ตั้งแต่รางวัลที่ 1 จนถึงรางวัลที่ 6 โดยรางวัลที่ 1 ประกอบไปด้วยเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกตรวจสอบได้คือ 5-7-6-1 และรางวัลที่ 2 ประกอบไปด้วยเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกตรวจสอบได้คือ 6-9-1 รางวัลที่ 3 ประกอบไปด้วยเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกตรวจสอบได้คือ 5-1 และรางวัลที่ 4 ประกอบไปด้วยเลขท้าย 1 ตัว ที่ออกตรวจสอบได้คือ 9 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ลอตเตอรี่ไทยแลนด์ประกาศผลรางวัลที่ออกตรวจสอบได้ รางวัลที่ 5 ประกอบไปด้วยเลขท้าย 4 ตัว ที่ออกตรวจสอบได้คือ 3-2-4-7 และรางวัลที่ 6 ประกอบไปด้วยเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกตรวจสอบได้คือ 4-1-9

1. ผู้เล่นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เพื่อเข้าร่วมในการลอตเตอรี่

2. ผู้เล่นจะต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบลอตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อรอบการเล่น

3. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะในรอบก่อนหน้าก่อนที่จะเล่นรอบนี้

4. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขที่ออกมาในรอบก่อนหน้าก่อนที่จะเล่นรอบนี้

5. ผู้เล่นไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ใดๆ ได้

6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบผลการออกรางวัลทันทีที่หมายเลขที่ออกมาจะถูกประกาศในรอบการเล่นนั้น

7. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขที่ออกมาในรอบก่อนหน้าก่อนที่จะเล่นรอบนี้ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการที่จะซื้อตั๋วลอตเตอรี่ในรอบนั้น

8. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบผลลอตเตอรี่ที่ออกมาในรอบก่อนหน้าก่อนที่จะเล่นรอบนี้

9. ผู้เล่นจะต้องรักษาความปลอดภัยของตัวเองในการเล่นลอตเตอรี่โดยการรักษารหัสผ่านต่าง ๆ ให้ปลอดภัย

10. ผู้เล่นจะต้องสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ใดๆ ที่ทำการซื้อไปแล้วในรอบการเล่น

ตรวจลอตเตอรี่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัน ที่ออกอากาศได้ที่นี่ เลขท้ายสุดท้ายที่แสดงผลในงวดนี้คือ นักเลงที่ได้รับเลขท้ายสุดท้ายคือ เลขท้ายสุดท้ายที่แสดงผลในงวดนี้คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศคือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศคือ เลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศคือ เลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ เลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ เลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่แสดงผลในงวดนี้คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศคือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ เลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ เลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ชุดเลขท้ายสุดท้ายที่ออกอากาศคือ ชุดเลขท้ายสุดทLINK:
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 mthai
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 mthai
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 mthai
ตรวจ ลอตเตอรี่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 mthai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *