กรุณาตรวจสอบโปรแกรมหวยที่กำหนดให้กับวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อดูผลลัพธ์ที่ถูกต้องของการออกรางวัลของหวยนั

ตรวจ หวย 16 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่า 1 พันล้านบาท รางวัลที่ 2 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่าหนึ่งล้านบาท และรางวัลที่ 3 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่าหกสิบล้านบาท รางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่าสิบล้านบาท และรางวัลที่ 5 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่าสามสิบล้านบาท รวมทั้งรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นเงินรวมกว่าหกห้าสิบล้านบาท จำนวนผู้เข้าร่วมตรวจหวยรายการนี้ประมาณกว่าสองล้านคน และมีผู้โชคดีทั้งหมดที่ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากกว่าสิบพันคน

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อลงทะเบียนเพื่อซื้อหวย

2. ผู้เล่นจะต้องชำระเงินก่อนที่จะซื้อหวย

3. ผู้เล่นจะต้องซื้อหวยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่จะออกรางวัล

4. ผู้เล่นจะต้องเลือกหมายเลขในแต่ละกล่องอย่างน้อย 1 หมายเลขและสูงสุด 8 หมายเลข

5. ผู้เล่นจะไม่สามารถซื้อหวยซ้ำกันได้

6. ผู้เล่นที่ซื้อหวยจะได้รับหลักฐานการซื้อในรูปแบบรายการหวยที่ระบุว่าวันและเวลาที่ซื้อ

7. ผู้เล่นต้องรอผลรางวัลที่กำหนดไว้ก่อนที่จะตรวจหวย

8. ผู้เล่นที่มีรางวัลที่ถูกต้องจะได้รับรางวัลทันที

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้โชคดีที่ทำการตรวจหวยรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 คือ หมายเลข 3 ตัวท้ายที่ออกมา ได้แก่ หมายเลข 0-6-9 ที่ออกมาตรงเงินรางวัลที่ 1 มีทั้งหมด 8 รางวัล และทั้งหมดมีรางวัลที่ 2 มีทั้งหมด 8 รางวัล และรางวัลที่ 3 มีทั้งหมด 8 รางวัล โดยทั้งหมดมีรางวัลรวม 24 รางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้งหมดมีมูลค่าทั้งหมดกว่า 5 ล้านบาท ดังนั้นทุกท่านที่ทำการตรวจหวยวันนี้ มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่ดีมากยิ่งขึ้น เชิญทุกท่านเข้าร่วมการตรวจหวยกันต่อไปLINK:
ตรวจ หวย 16 กรกฎาคม 2563
ตรวจ หวย 16 กรกฎาคม 2563
ตรวจ หวย 16 กรกฎาคม 2563
ตรวจ หวย 16 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *