1. 25-04-25-41-45-47 2. 04-12-17-20-22-44 3. 01-09-14-19-27-31 4. 05-07-11-15-21-38 5. 03-10-13-18-23-39

ที่ 1

ลอตเตอรี่ งวดที่ 1 เป็นการจับรางวัลลอตเตอรี่ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดน้ำพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสำนักงานพัฒนาสังคมแห่งชาติ และมีรางวัลทั้งหมดได้แก่ รางวัลที่ 1 ที่มีเงินรางวัลเท่ากับ 1 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ที่มีเงินรางวัลเท่ากับ 30 พันบาท และรางวัลที่ 3 ที่มีเงินรางวัลเท่ากับ 10 พันบาท รางวัลพิเศษที่มีทั้งหมดอยู่ที่ 5 รางวัลที่ละ 5 พันบาทต่อรางวัล และรางวัลที่พิเศษทั้งหมดอยู่ที่ 10 รางวัลที่ละ 1 พันบาทต่อรางวัล ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้จะถูกแจกให้กับผู้ชนที่มีสิทธิ์ในการร่วมลงทะเบียนในการจับรางวัลลอตเตอรี่ งวดที่ 1 และมีผลการจับรางวัลที่ปรากฏออกมาในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวนรางวัลทั้งหมดได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลพิเศษที่ 5 จำนวน 10 รางวัล และรางวัลที่พิเศษทั้งหมดจำนวน 20 รางวัลที่ 25 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

1. ลอตเตอรี่งวดที่ 25 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะมีการออกรางวัลตามที่กำหนดไว้ดังนี้

– รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 10 ล้านบาท
– รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท
– รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท
– รางวัลที่ 4 จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท
– รางวัลที่ 5 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท
– รางวัลที่ 6 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 20,000 บาท
– รางวัลที่ 7 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท
– รางวัลที่ 8 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 5,000 บาท
– รางวัลที่ 9 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 2,000 บาท
– รางวัลที่ 10 จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1,000 บาท

2. การเล่นลอตเตอรี่งวดที่ 25 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะต้องทำตามข้อกำหนดดังนี้

– ลูกค้าจะต้องซื้อตั๋วลอตเตอรี่งวดที่ 25 ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
– ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ที่มีจำนวนตัวเลขทั้งหมด 7 ตัว ซึ่งจะต้องมีจำนวนตัวเลขที่อยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 35 เท่านั้น
– ลูกค้าที่ทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ที่เป็นผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ที่ 1590

ลอตเตอรี่ งวดที่ 1590 ได้รับการประกาศผลรางวัลล่าสุด ในงวดที่ผ่านมา ในงวดนี้มีผู้ชนะทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ท่านแรกชนะรางวัลที่ 1 โดยได้รับรางวัลรวมกว่า 4 ล้านบาท ท่านที่สองได้รับรางวัลที่ 2 รางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท และท่านที่สามได้รับรางวัลที่ 3 รางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ ในงวดนี้เช่น รางวัลที่ 4 และรางวัลที่ 5 รวมกันทั้งหมดกว่า 8 ล้านบาท ทั้งนี้ทางผู้จัดการการออกรางวัลลอตเตอรี่ ได้มีการประกาศผลรางวัลล่าสุดของงวดนี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นี้LINK:
ลอตเตอรี่ งวด
ลอตเตอรี่ งวด
ลอตเตอรี่ งวด
ลอตเตอรี่ งวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *