กรกฎา: กินคู่, ทองคำ, กินคู่, รัตนาภรณ์, กินคู่, วินาที, กินคู่, อีสาน

ผลสลากงวดที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ที่รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ที่มีทั้งหมดอยู่ที่ รหัสรางวัลที่ 7991 รางวัลที่ 2 ที่รหัสรางวัลที่ 9145 และรางวัลที่ 3 ที่รหัสรางวัลที่ 3767 พร้อมด้วยรางวัลย่อยที่กำหนดให้ในงวดนี้ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลย่อย 4 รหัสรางวัลที่ 7991 รางวัลย่อย 5 รหัสรางวัลที่ 9145 และรางวัลย่อย 6 รหัสรางวัลที่ 3767 ซึ่งงวดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่ถูกประกาศผลลัพธ์ในงวดนี้มีมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 30 ล้านบาท

1. ผู้เล่นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี เพื่อซื้อสลากงวด 16 พย. 63

2. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสลากที่กำหนดให้ก่อนเล่น

3. ผู้เล่นจะต้องอ่านกฎและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นสลากงวด 16 พ. 63 ก่อนที่จะเล่น

4. ผลสลากงวด 16 พ. 63 จะถูกประกาศในวันที่กำหนดในกฎ

5. ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ได้รับจากการเล่นสลากงวด 16 พ. 63

ผลสลากรัฐบาลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่จัดขึ้นโดย กรมธรรม์การเงิน ปรากฏว่าผู้โชคดีที่เลือกเลขท้าย 3 ตัวที่ออกอยู่ที่งวดนี้คือ หมายเลข 0-4-7 เป็นลำดับ ซึ่งมีรางวัลที่เกิดขึ้นในงวดนี้ คือ รางวัลที่ 1 มีจำนวนเงินรางวัลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท รางวัลที่ 2 มีจำนวนเงินรางวัลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท รางวัลที่ 3 มีจำนวนเงินรางวัลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท รางวัลที่ 4 มีจำนวนเงินรางวัลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท และรางวัลที่ 5 มีจำนวนเงินรางวัลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ที่รองรับในงวดนี้ โดยทั้งหมดจำนวนเงินรางวัลที่จัดขึ้นในงวดนี้มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,860,000 บาทLINK:
ผล สลาก งวด 16 พ ย 63
ผล สลาก งวด 16 พ ย 63
ผล สลาก งวด 16 พ ย 63
ผล สลาก งวด 16 พ ย 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *