1. โปรฝาก 10 รับ 100 จากบัตรเครดิตที่รองรับ: บัตรเครดิตที่รองรับระบบโปรฝาก 10 รับ 100 รวมถึงบัตรเดบิต และบัตรเครดิตข

โปร ฝาก 10 รับ 100 2021 เป็นโปรโมชั่นที่ทางธนาคารเพิ่มรายได้ของลูกค้าที่ฝากเงินโดยให้ส่วนลดในการฝากเงินในอัตรา 10 บาท รับคืนเป็นจำนวน 100 บาท ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ฝากเงินในยอดรวมขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีอัตราส่วนการรับคืนที่แตกต่างกันตามยอดที่ฝาก โดยอัตราส่วนการรับคืนสูงสุดที่จะได้รับคืนจะอยู่ที่ 10 บาท รับคืน 100 บาท ทั้งนี้โปรโมชั่นนี้จะมีอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี 2021 นับแต่วันที่ทำการฝากเงิน

1. การฝากขั้นต่ำที่กำหนดให้ต้องฝากเงินจำนวน 10 บาท หรือมากกว่าเท่านั้น

2. สำหรับคนที่ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ คุณจะได้รับเงินเพิ่มทันทีอย่างรวดเร็วที่สุด 100 บาท

3. จำนวนเงินที่สามารถฝากได้ต่อครั้งสูงสุดคือ 10,000 บาท

4. ทุกการฝากเงินจะต้องผ่านการยืนยันจากทางระบบก่อนที่จะได้รับเงินเพิ่มทันที

5. เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการฝากเงิน

6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝากเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

7. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

8. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝากเงินที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของโปรโมชั่น

9. การแลกเปลี่ยนเงินเดือนจะได้รับการยืนยันจากทางระบบก่อนที่จะดำเนินการ

10. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. โปรโมชั่นฝาก 10 รับ 100 เปิดให้บริการทุกท่านในปี 2021 ทางธนาคารไทยพาณิชย์
เป็นโปรโมชั่นที่มีการฝากเงินลงบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทุกท่านที่ฝากเงินลงบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในระยะเวลา 1 เดือน จะได้รับเงินทอนจำนวน 100 บาท

2. โปรโมชั่นฝาก 10 รับ 100 จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม นี้ เป็นต้นไป ทุกท่านที่ฝากเงินลงบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในระยะเวลา 1 เดือน จะได้รับเงินทอนจำนวน 100 บาท

3. โปรโมชั่นฝาก 10 รับ 100 จะมีระยะเวลาที่กำหนดให้ทุกท่านฝากเงินลงบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้ได้รับเงินทอนจำนวน 100 บาท โดยระยะเวลาที่กำหนดจะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม นี้

4. โปรโมชั่นฝาก 10 รับ 100 นั้นจะมีข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องฝากเงินลงบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งระยะเวลาที่กำหนดจะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม นี้ และทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเงินทอนจำนวน 100 บาท สำหรับการฝากเงินลงบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในระยะเวลา 1 เดือนLINK:
โปร ฝาก 10 รับ 100 2021
โปร ฝาก 10 รับ 100 2021
โปร ฝาก 10 รับ 100 2021
โปร ฝาก 10 รับ 100 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *