รางวัลที่ 1 มูลค่า 40 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 4 ล้านบาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 2 ล้านบาท ร

ประวัติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2564 เมื่อกระทรวงการคลังและการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศให้จัดออกสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้ โดยประกาศกำหนดรางวัลที่จะถูกแบ่งให้กับผู้ชนชอบทั่วประเทศ รางวัลที่จัดออกในครั้งนี้คือ รางวัลที่ 1 จำนวน 10 รางวัล ราคารวมกันทั้งสิ้น 20 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 50 รางวัล ราคารวมกันทั้งสิ้น 10 ล้านบาท รางวัลที่ 3 จำนวน 200 รางวัล ราคารวมกันทั้งสิ้น 5 ล้านบาท และรางวัลที่ 4 จำนวน 1000 รางวัล ราคารวมกันทั้งสิ้น 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 36 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกด้วย โดยผู้โชคดีทั้งหมดที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จำนวนทั้งหมดประมาณ 1261 รางวัล จำนวนทั้งหมดที่ทายผลถูกทั้งหมดประมาณ 16 ล้านราย ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา

1. ผู้เข้าร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องมีบัตรประชาชนของประเทศไทย

2. การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะจัดขึ้นทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

3. การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะมีรางวัลที่แบ่งตามจำนวนที่ออกสลากในแต่ละเดือน โดยผู้โชคดีที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะได้รับรางวัลที่จะมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท

4. ผู้เข้าร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะต้องชำระค่าสมัครก่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 ในอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

5. ผู้เข้าร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะต้องรับรองว่าทุกข้อมูลที่กรอกในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

6. ผู้เข้าร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะต้องใช้บัตรประชาชนของประเทศไทยที่ออกโดยกรมการปกครองสำหรับการยืนยันตัวตนในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564

7. ผู้เข้าร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 จะต้องทำการตรวจสอบผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง หรือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 ถูกรับโดยคุณวิชิต ชัยชนะ จากจังหวัดพะเยา ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 พันล้านบาท รางวัลที่ 2 ถูกรับโดยคุณอัศวพร แสงดี จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 500 ล้านบาท รางวัลที่ 3 ถูกรับโดยคุณทิพย์วรรณ ชินชัย จากจังหวัดราชบุรี ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 300 ล้านบาท และรางวัลที่ 4 ถูกรับโดยคุณชัชวาล ชัยชนะ จากจังหวัดนนทบุรี ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 200 ล้านบาท และรางวัลที่ 5 ถูกรับโดยคุณสมชาย ชัยชนะ จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ รางวัลทั้งหมดที่ประกาศผลออกมายังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 ยังดำเนินการอยู่ ผู้รับรางวัลทุกรายจะต้องรอการยืนยันผลจากกรมการปกครอง ก่อนที่จะได้รับเงินรางวัลLINK:
ผล การ ออก สลากกินแบ่ง รัฐบาล 2564
ผล การ ออก สลากกินแบ่ง รัฐบาล 2564
ผล การ ออก สลากกินแบ่ง รัฐบาล 2564
ผล การ ออก สลากกินแบ่ง รัฐบาล 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *