ตรวจหวยวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกรางวัลที่หนึ่งในงวดนี้คือ รางวัลที่ 2 คือ เลขท้าย 3 ตัว คือ สองตัวท้ายที่ 0 กับ 8 แล

2563

ตรวจหวยวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ผลลัพธ์ดังนี้: รางวัลที่ 1 หมายเลข 5 ตัว รางวัลที่ 2 หมายเลข 4 ตัว รางวัลที่ 3 หมายเลข 3 ตัว รางวัลชนะเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลข้างเคียงที่ 1 หมายเลข 5 ตัว รางวัลข้างเคียงที่ 2 หมายเลข 4 ตัว และรางวัลข้างเคียงที่ 3 หมายเลข 3 ตัว เป็นต้น 2561

1. การตรวจหวยวันที่ 1 เมษายน 2561 จะมีการตรวจหวยทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

– รอบที่ 1 จะตรวจหวยรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 9.00 น.

– รอบที่ 2 จะตรวจหวยรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 10.00 น.

– รอบที่ 3 จะตรวจหวยรางวัลที่ 5 และรางวัลที่ 6 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.

– รอบที่ 4 จะตรวจหวยรางวัลที่ 7 และรางวัลที่ 8 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 12.00 น.

2. ผู้ที่ต้องการตรวจหวยในวันที่ 1 เมษายน 2561 จะต้องทำการซื้อหวยล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ หรือมากกว่า ก่อนวันที่ตรวจหวย

3. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการตรวจหวยต้องแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่ามีสิทธิ์ตรวจหวย เช่น บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน

4. การตรวจหวยจะดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด และจะต้องมีการตรวจสอบจากทางราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการตรวจหวย 2563

สำนักรัฐมนตรีได้ประกาศผลตรวจหวย วันที่ 1 เมษายน 2563 แล้ว ดังนั้นในทั้งสองรางวัลที่อันดับต้นๆ คือ รางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2 มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท ถูกรางวัลโดยผู้เล่นที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ถูกรางวัลโดยผู้เล่นที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้โชคดีทั้งสองรางวัลนี้ได้รับเงินรางวัลจากการตรวจหวยวันที่ 1 เมษายน 2563 แล้ว ทางสำนักรัฐมนตรีก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสองรางวัล และขออวยพรให้ทุกท่านที่เล่นหวยอยู่ที่ทั่วประเทศไทย หวังว่าทุกท่านจะได้รับรางวัลที่ดีในครั้งถัดไปLINK:
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 เมษายน
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 เมษายน
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 เมษายน
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *