1. Marvel’s Spider-Man 2. God of War 3. Uncharted 4: A Thief’s End 4. The Last of Us Remastered 5. Horizon Zero Dawn 6. Bloodborne 7. Detroit: Become Human 8. Ratchet & Clank 9. Grand Theft Auto V 10. Persona 5

ประวัติแผ่นเกมส์ PS4 มือสอง เริ่มต้นมาจากการที่ Sony ได้ออกแผ่นเกมส์ PS4 ในปี 2013 เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมส์ที่มีคุณภาพสูง และมีความสนุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ แผ่นเกมส์ PS4 มือสองก็ยังเป็นแผ่นเกมส์ที่มีความนิยมอยู่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ามาก และสามารถเล่นเกมส์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีการอัพเดทข้อมูลการ์ดการ์ดที่จะให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมส์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีระบบการเชื่อมต่อออนไลน์ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ ได้อีกด้วย

1. อุปกรณ์เกมส์ทั้งหมดจะต้องมีสภาพดีที่สุดที่เหมาะสม และต้องไม่มีรอยร้าวหรือชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือเสียหาย

2. ทุกคนที่เล่นต้องมีสิทธิ์เล่นเกมส์ได้ทั้งหมด และต้องมีการแบ่งสิทธิ์ให้ทุกคนได้เล่นในระยะเวลาเท่าๆ กัน

3. ทุกคนที่เล่นต้องทำตามกฎที่กำหนดให้ และไม่ควรใช้กฎที่ไม่เหมาะสมหรือทำอะไรที่ไม่เป็นระเบียบ

4. ทุกคนที่เล่นต้องทำตามกฎที่กำหนดให้ในการเล่นเกม และต้องทำความเข้าใจกฎก่อนที่จะเริ่มเล่น

5. ทุกคนที่เล่นต้องรักษาความสงบ และห้ามใช้คำพูดที่รุนแรงหรือทำร้ายกัน

6. ทุกคนที่เล่นต้องเล่นให้สนุกสนาน และให้ความรู้สึกที่ดีในการเล่นเกม

1. เกมส์ PS4 มือสองมีตลาดขายที่มีราคาถูกกว่าราคาตั้งต้น
2. มีร้านค้าออนไลน์ที่ขายแผ่นเกมส์ PS4 มือสอง
3. มีรีวิวที่แนะนำให้คุณเลือกแผ่นเกมส์ PS4 มือสองที่ดีที่สุด
4. การรีวิวของแผ่นเกมส์ PS4 มือสองที่ดีที่สุดทำให้คุณทราบถึงการใช้งานและรายละเอียดของแผ่นเกมส์
5. เกมส์ PS4 มือสองที่มีรีวิวดีที่สุดมีคุณภาพที่ดีและราคาที่เหมาะสมLINK:
แผ่น เกมส์ ps4 มือ สอง
แผ่น เกมส์ ps4 มือ สอง
แผ่น เกมส์ ps4 มือ สอง
แผ่น เกมส์ ps4 มือ สอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *