หวยมาเลเวลา 18.30 น. วันนี้ เลขท้ายสองตัวที่แนะนำคือ 02 และ 32.

หวยมาเลเซีย (Malaysia Lottery) เป็นการซื้อหวยที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ซึ่งรางวัลที่ได้รับมาจากการซื้อหวยมาเลเซียจะมีรางวัลสูงสุดได้ถึงไม่กี่ล้านบาท ซึ่งจะออกทุกวันพุธ และวันศุกร์ และรางวัลที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ซื้อหวยและจำนวนรางวัลที่มีอยู่ ซึ่งรางวัลที่ได้รับจะมีอยู่ทั้ง ๆ ที่จะมีรางวัลที่ออกแบบมาสำหรับการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจะมีอยู่ทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งคือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 และรางวัลที่ 6 ซึ่งรางวัลที่ 1 จะได้รับรางวัลสูงสุดในการแข่งขัน

1. สมาชิกที่สมัครใช้บริการหวยมาเล่ย์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

2. การซื้อตั๋วหวยมาเล่ย์จะต้องทำการชำระเงินก่อนการจับฉลากหวย

3. การจับฉลากหวยมาเล่ย์จะต้องทำภายในเวลาที่กำหนดโดยการจับฉลากหวยที่หมดอายุจะไม่ได้รับการรับรอง

4. การจับฉลากหวยมาเล่ย์จะต้องทำการเลือกตัวเลขที่ต้องการในการจับฉลากหวยก่อนที่จะทำการชำระเงิน

5. การจับฉลากหวยมาเล่ย์จะต้องทำการชำระเงินในราคาที่กำหนดโดยระบบ

6. หากมีการซื้อตั๋วหวยมาเล่ย์แล้วและสมาชิกที่ซื้อตั๋วหวยมาเล่ย์ได้รับรางวัลจะต้องทำการชำระเงินก่อนที่จะรับรางวัล

หวยมาเลย์ที่ออกวันนี้คือ ผลรางวัลที่ครบรอบปีที่ 2563 ของ การจับรางวัลหวยมาเลย์ คือ รางวัลที่ 1 ได้รับทั้งหมด 2 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้รับทั้งหมด 200,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับทั้งหมด 10,000 บาท รางวัลที่ 4 ได้รับทั้งหมด 5,000 บาท รางวัลที่ 5 ได้รับทั้งหมด 2,000 บาท รางวัลที่ 6 ได้รับทั้งหมด 1,000 บาท รางวัลที่ 7 ได้รับทั้งหมด 500 บาท และรางวัลที่ 8 ได้รับทั้งหมด 200 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่ได้รับทั้งหมด 10 รางวัล โดยทุกรางวัลได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 20,000 บาท และยังมีรางวัลที่รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท เพื่อรายการพิเศษที่จะมีการจับรางวัล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จะทำขึ้นอีกด้วย ในกิจกรรมนี้ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ล้านบาท และยังมีรางวัลอื่นๆ ในราคาที่ต่างกัน ทั้งนี้ทุกกิจกรรมที่ทำขึ้นนั้นจะถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดLINK:
หวย มาเล ย์ ที่ ออก วัน นี้
หวย มาเล ย์ ที่ ออก วัน นี้
หวย มาเล ย์ ที่ ออก วัน นี้
หวย มาเล ย์ ที่ ออก วัน นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *