การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองทั้งหมดจะมีผลออกมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบผลการ

กินแบ่ง รัฐบาล กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกองสลากกินแบ่งรัฐบาล กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดให้มีการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 3 รอบ คือ รอบแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่สอง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบที่สาม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทั้ง 3 รอบนั้นจะมีการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยรอบแรกนั้นจะตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบอัตโนมัติ รอบที่สองและรอบที่สามนั้นจะตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการเลือกคู่ผู้ชนะจากผู้มีสิทธิ์ร่วมสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีความสนุกสนานมากที่สุดในประเทศไทย รอบนี้กองสลากกินแบ่งรัฐบาลกุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดรางวัลให้กับผู้ชนะทั้งหมดอย่างน่ายินดี โดยรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดที่จัดให้กับผู้ชนะนั้นมีมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลกุมภาพันธ์ 2564 เป็นการตรวจสลากที่มีรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันกินแบ่งรัฐบาล มีกฎการเล่นดังนี้

1. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่กำหนดโดยกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. ผู้ที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ทำธุรกรรมในประเทศไทย

3. การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีการชำระเงินผ่านทางเอกชน

4. ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับหมายเลขที่ออกมาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

5. การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการตรวจสอบหมายเลขที่ออกมาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะแจ้งผลการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลทางเว็บไซต์ หรือทางช่องทางอื่น ที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้

6. การตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการตรวจสอบเฉพาะหมายเลขที่ออกมาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบที่กำหนด และจะไม่รับการตรวจสอบหมายเลขที่ออกมาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบก่อนหน้าหรือรอบถัดไปกินแบ่งรัฐบาล ได้ประกาศผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรางวัลที่จับสลากดังนี้

1. รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 10 ล้านบาท

2. รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 5 ล้านบาท

3. รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 2 ล้านบาท

4. รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 1 ล้านบาท

5. รางวัลที่ 5 ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 500,000 บาท

พร้อมทั้งมีรางวัลอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ กองสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มีการจัดทำรายงานรายละเอียดของผู้ถูกรางวัลทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกร้องรางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-4444 ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น.LINK:
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2564 กอง สลาก
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2564 กอง สลาก
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2564 กอง สลาก
ตรวจ สลากกินแบ่ง รัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2564 กอง สลาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *