1. Fortnite 2. Apex Legends 3. Call of Duty: Warzone 4. Dota 2 5. Team Fortress 2 6. Warframe 7. Path of Exile 8. Brawlhalla 9. Ring of Elysium 10. Cuisine Royale

เกมเล่นฟรีบน PC เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 1990 เมื่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเกมเริ่มทำงานมากขึ้น การเล่นเกมฟรีบน PC ก็เริ่มเติบโตขึ้นในช่วงเวลานั้น เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถทดลองเล่นเกมก่อนที่จะซื้อมันได้

เกมฟรีบน PC นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน มีทั้งเกมที่ทำขึ้นโดยบริษัทที่ใช้สำหรับการตลาดที่มีคุณภาพที่ดีและที่มีการพัฒนาให้มีความน่าเล่นมากขึ้น และยังมีเกมที่ทำขึ้นโดยนักพัฒนาที่อยู่ภายนอก ที่อาจไม่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแต่ก็มีความน่าเล่นอย่างแท้จริง

ปัจจุบันมีหลายๆ เกมฟรีบน PC ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Warframe และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้เล่นสามารถมีความสนุกในการเล่นเกมได้อย่างไม่จำกัด

1. การเล่นเกมต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่กำหนดให้โดยที่เกมนั้นมี

2. ผู้เล่นต้องรักษาความปลอดภัยในการเล่นเกมโดยไม่ใช้รหัสผ่านที่อาจเป็นอันตรายหรือทำลายระบบ

3. ผู้เล่นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสมกับเกมที่กำลังเล่น

4. ผู้เล่นจะต้องอยู่ภายใต้กฎของเกมที่กำหนดโดยที่ไม่ทำลายระบบของเกม

5. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัดและอย่าทำอะไรที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

6. การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน

7. การทำลายระบบของเกมหรือการทำอะไรที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือระบบจะถูกลงโทษด้วยการห้ามการใช้งาน

1. ทางบริษัท Ubisoft เปิดตัวเกมส์ฟรีสำหรับ PC ที่เรียกว่า “The Division 2: Warlords of New York” ในวันนี้

2. ทาง CD Projekt RED เปิดตัวเกมส์ฟรีสำหรับ PC ที่เรียกว่า “Cyberpunk 2077” ที่ใช้ระบบการทำงานที่ทันสมัย

3. ทางบริษัท Electronic Arts เปิดตัวเกมส์ฟรีสำหรับ PC ที่เรียกว่า “Apex Legends” ในวันนี้

4. ทางบริษัท Rockstar Games เปิดตัวเกมส์ฟรีสำหรับ PC ที่เรียกว่า “GTA V Online” ในวันนี้

5. ทางบริษัท Blizzard Entertainment เปิดตัวเกมส์ฟรีสำหรับ PC ที่เรียกว่า “Overwatch” ในวันนี้LINK:
เกม เล่น ฟรี pc
เกม เล่น ฟรี pc
เกม เล่น ฟรี pc
เกม เล่น ฟรี pc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *