1. รางวัลชนะเลิศ – สุดยอดทิพย์สดราคาสูงสุด 2. รางวัลอันดับสอง – ทิพย์สดราคาสูงกว่าราคารางวัลชนะเลิศ 3. รางวั

วันนี้ทางการหวยออกรางวัลสลากที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินรายวันทั่วประเทศไทยที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ คือรางวัลที่ 1 มูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้น 14,000 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่ารวมเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 มูลค่ารวมเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายเช่น รางวัลที่ 4 มูลค่ารวมเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้น 800 ล้านบาท รางวัลที่ 5 มูลค่ารวมเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท และรางวัลที่ 6 มูลค่ารวมเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท รวมทั้งรางวัลอื่น ๆ ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับเงินรวมทั้งสิ้นรวมกันได้ถึงกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการออกรางวัลที่ทางการหวยได้ทำการออกรางวัลในวันนี้แล้ว และมูลค่ารวมทั้งสิ้นที่ได้รับจากการออกรางวัลสลากวันนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นรวมกันได้ถึงกว่า 20,000 ล้านบาท

1. ทุกคนที่ร่วมสลากวันนี้จะมีโอกาสได้รับรางวัลที่กำหนดไว้
2. การร่วมสลากจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
3. ผู้ที่ร่วมสลากจะต้องทำการชำระเงินก่อนที่จะได้รับรางวัล
4. รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ถูกต้องก่อนที่จะได้รับรางวัล
6. ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมหรือรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลที่รายงานในวันนี้มีดังนี้ ท่านชนะรางวัลที่ 1 ของการออกรางวัลสลากวันนี้คือ รางวัลแรกที่ ได้รับเป็นเงินสดทั้งหมด 100,000 บาท รางวัลที่ 2 คือเงินสดทั้งหมด 50,000 บาท รางวัลที่ 3 คือเงินสดทั้งหมด 20,000 บาท รางวัลที่ 4 คือเงินสดทั้งหมด 10,000 บาท และรางวัลที่ 5 คือเงินสดทั้งหมด 5,000 บาท พร้อมกับรางวัลอื่น ๆ ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท เช่น รถยนต์รุ่นพิเศษ ทรัพย์สิน และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ในวันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ออกรางวัลสลากออมสินทุกเดือน ซึ่งมีรางวัลที่รวมกันรวมกว่า 1,000,000 บาท ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลLINK:
ออก รางวัล สลาก วัน นี้ สด
ออก รางวัล สลาก วัน นี้ สด
ออก รางวัล สลาก วัน นี้ สด
ออก รางวัล สลาก วัน นี้ สด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *