1. ทดลองทำอะไรใหม่ ทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนหรือเล่นเกมที่ไม่เคยเล่น 2. พาเพื่อนมาท่องที่ใหม่ หรือพาคน

พ.ศ. 2563

ลอตเตอรี่ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ที่จัดทำการออกลอตเตอรี่ที่มีรางวัลรางวัลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ การออกลอตเตอรี่นี้ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดทำของสถาบันการพัฒนาที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรางวัลทั้งหมดทั้งหมดรวมกันถึงหมื่นล้านบาท รางวัลที่มีอยู่มีดังนี้ รางวัลที่หนึ่งจำนวน 1 รางวัลที่สองจำนวน 5 รางวัลที่สามจำนวน 10 รางวัลที่สี่จำนวน 50 รางวัลที่ห้าจำนวน 100 รางวัลที่หกจำนวน 500 และรางวัลที่เจ็ดจำนวน 1000 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่สองแสนบาท และรางวัลที่สามพันบาท รวมทั้งหมดมีรางวัลรวมกันทั้งหมดถึง 1,560 ล้านบาท ในการออกลอตเตอรี่นี้ได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีจำนวนผู้ซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดมากกว่า 4 ล้านคน ทำให้มีการรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกว่า 4 พันล้านบาท 2562

1. สมาชิกทุกคนจะต้องทำการจ่ายเงินในการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ลงทุนในระดับที่ต้องการก่อนที่จะเข้าร่วมเกม

2. สมาชิกจะต้องเลือกตัวเลขที่จะเล่นในการลอตเตอรี่ลงทุน โดยจะต้องเลือกไม่น้อยกว่า 3 ตัวเลข และไม่เกิน 10 ตัวเลข

3. ผู้เล่นที่ทำการจ่ายเงินในการลอตเตอรี่ลงทุนจะต้องทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ในระดับที่ต้องการก่อนที่จะเข้าร่วมเกม โดยจะต้องทำการจ่ายเงินที่ตรงกับระดับที่ต้องการ

4. การเล่นลอตเตอรี่ลงทุนจะมีการออกรางวัลทันทีเมื่อมีผู้เล่นที่ทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่และทำการเลือกตัวเลขที่ถูกต้อง

5. ผู้เล่นที่ทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่และทำการเลือกตัวเลขที่ถูกต้องจะถูกจับฉลากรางวัลที่ตรงกับระดับที่ทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่

6. การออกรางวัลจะไม่รวมการซื้อตั๋วลอตเตอรี่ที่ทำการซื้อตั๋วลอตเตอรี่และทำการเลือกตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง 2563

ลอตเตอรี่ วันที่ 16 เมษายน 2563 มีผลออกรางวัลที่สองรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่ารวมของรางวัลรวมกันยังสูงกว่า 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และรางวัลที่สองรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่ารวมของรางวัลรวมกันยังสูงกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคือรางวัลที่สองรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ในเดือนนี้ มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลรวมกัน คือ ผู้โชคดีจากสหรัฐอเมริกาและจากประเทศเยอรมนี รางวัลทั้งสองรางวัลนี้จะถูกแจกให้แก่ผู้โชคดีในวันที่ 17 เมษายน 2563LINK:
ลอตเตอรี่ วัน ที่ 16 เมษายน
ลอตเตอรี่ วัน ที่ 16 เมษายน
ลอตเตอรี่ วัน ที่ 16 เมษายน
ลอตเตอรี่ วัน ที่ 16 เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *