ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แล้ว ผลรางวัลที่ได้รับคือ รางวัลที่ 1 มีทองคำ รางวัลที่ 2 มีเงินสด ร

2563

ตรวจหวยวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผลลัพธ์เป็น รางวัลที่ 1 ออกเลข 6 ตัว ที่ออกมาเป็นเลขที่ 7, 8, 13, 20, 27, 34 และรางวัลที่ 2 ออกเลข 5 ตัว ที่ออกมาเป็นเลขที่ 8, 13, 20, 27, 34 และรางวัลที่ 3 ออกเลข 4 ตัว ที่ออกมาเป็นเลขที่ 8, 13, 20, 27 2562

1. ผู้เล่นจะต้องซื้อหวยก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อมีสิทธิ์ร่วมสนุกการตรวจหวย
2. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสิทธิ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สามารถร่วมสนุกการตรวจหวยได้
3. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าสิทธิ์ทั้งหมดก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สามารถร่วมสนุกการตรวจหวยได้
4. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจหวยภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สามารถร่วมสนุกการตรวจหวยได้
5. ผู้เล่นจะต้องไม่ทำการตรวจหวยนอกรอบที่กำหนดไว้หรือทำการซื้อหวยหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สามารถร่วมสนุกการตรวจหวยได้
6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจหวยอย่างถูกต้องและตรงตามกฎการเล่นที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถร่วมสนุกการตรวจหวยได้ 2563

ตรวจหวย วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ 1 ได้รับเลขท้าย 6 ตัว ที่ออกรางวัลชนะเลข คือ เลขท้าย 6 ตัวที่ได้รับรางวัลชนะเลขคือ 8-2-1-2-1-7 รางวัลที่ 2 มีทั้งหมด 2 รางวัล คือ เลขท้าย 6 ตัวที่ได้รับรางวัลชนะเลขคือ 4-7-1-3-6-7 และ เลขท้าย 6 ตัวที่ได้รับรางวัลชนะเลขคือ 6-3-3-2-4-7 รางวัลที่ 3 ได้รับเลขท้าย 6 ตัว ที่ออกรางวัลชนะเลขคือ 5-2-3-3-2-1 และ เลขท้าย 6 ตัวที่ได้รับรางวัลชนะเลขคือ 2-6-4-6-7-6 ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่ออกมีมูลค่ารวมกันเท่ากับรางวัลที่ 1 กว่ารางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 รวมทั้งหมดมูลค่ารวมกันทั้งหมดเท่ากับรางวัลที่ 1 ซึ่งรางวัลที่ 1 มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดเท่ากับเงินรางวัลที่สูงสุดของงวดนี้ ซึ่งเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 1,000,000 บาท ที่แบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมดที่ออกรางวัลชนะเลขรางวัลที่ 1 นั้น ๆ ในงวดนี้ สำหรับผู้ชนะทั้งหมดที่ได้รับรางวัลชนะเลขรางวัลที่ 1 นั้น ๆ จะได้รับรางวัลเงินรางวัลทั้งหมดที่แบ่งให้แก่ผู้ชนะทั้งหมดในงวดนี้ ซึ่งมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 1,000,000 บาท ที่แบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมดที่ออกรางวัลชนะเลขรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ อย่าลืมตรวจหวยวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อได้รับโอกาสในการได้รับรางวัลชนะเลขรางวัลที่ 1 ของงวดนี้ ที่มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 1,000,000 บาท ที่แบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมดที่ออกรางวัลชนะเลขรางวัลที่LINK:
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 พฤษภาคม
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 พฤษภาคม
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 พฤษภาคม
ตรวจ หวย วัน ที่ 1 พฤษภาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *