เลือกตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 64 และรวมกันให้ได้ค่ารวมทั้งหมด 4 ตัว เช่น 4, 16, 32, 64 หรือ 1, 8, 16, 32 ฯลฯ

หวย ลือ ลั่น เมือง เป็นหวยที่มีชื่อเสียงในความทรงจำของคนไทยมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2564 หวยลือลั่นเมืองมีรางวัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีรางวัลที่จัดขึ้นดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 4 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 64,000 บาท รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 5,064,000 บาท ซึ่งมีผู้โชคดีจากทั่วประเทศไทยรับรางวัลนี้

1. ให้ผู้เล่นทั้งหมดตั้งชื่อตัวละครเพื่อที่จะใช้ในการเล่น

2. ผู้เล่นทั้งหมดจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คือ หวย ลือ ลั่น และ สนั่น เมือง

3. การเล่นจะมีการทำการสุ่มตัวเลขในแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะกำหนดตัวละครที่จะเล่น ตัวเลขที่สุ่มออกจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 64

4. หลังจากที่ตัวละครที่จะเล่นได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ผู้เล่นจะต้องทำการเล่นในรูปแบบต่อไปนี้

กลุ่มหวย: ผู้เล่นทั้งหมดต้องทำการทายตัวเลขที่จะออกมา และผู้เล่นที่ทายถูกจะได้รับรางวัล

กลุ่มลือ: ผู้เล่นจะต้องทำการทายตัวละครที่จะเป็นผู้ชนะในแต่ละรอบ และผู้เล่นที่ทายถูกจะได้รับรางวัล

กลุ่มลั่น: ผู้เล่นจะต้องทำการทายตัวละครที่จะเป็นผู้ชนะในแต่ละรอบ และผู้เล่นที่ทายถูกจะได้รับรางวัล

กลุ่มสนั่นเมือง: ผู้เล่นจะต้องทำการทายตัวละครที่จะเป็นผู้ชนะในแต่ละรอบ และผู้เล่นที่ทายถูกจะได้รับรางวัล

1. หวยลาวสนั่น เมือง มีรางวัลรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การออกรางวัลรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ รางวัลที่หนึ่งที่จะได้รับมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท และรางวัลที่สองที่จะได้รับมูลค่ารวมกว่าเล็กน้อย 1 ล้านบาท

2. หวยลั่น เมือง ได้รับการยอมรับจากการทำรายการที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีรางวัลที่สูงสุดกว่า 10 ล้านบาท และมีรางวัลระดับที่สองที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

3. หวยลือ เมือง ได้รับการยอมรับจากการทำรายการที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีรางวัลที่สูงสุดกว่า 10 ล้านบาท และมีรางวัลระดับที่สองที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

4. หวยเมือง 1 ได้รับการยอมรับจากการทำรายการที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีรางวัลที่สูงสุดกว่า 10 ล้านบาท และมีรางวัลระดับที่สองที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

5. หวยเมือง 64 ได้รับการยอมรับจากการทำรายการที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีรางวัลที่สูงสุดกว่า 10 ล้านบาท และมีรางวัลระดับที่สองที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทLINK:
หวย ลือ ลั่น สนั่น เมือง 1 4 64
หวย ลือ ลั่น สนั่น เมือง 1 4 64
หวย ลือ ลั่น สนั่น เมือง 1 4 64
หวย ลือ ลั่น สนั่น เมือง 1 4 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *