ลอตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับงวด 17 มกราคม 2564 คือ หมายเลข 3, 11, 20, 22, 28, 35, 37 และ 45.

ตรวจลอตเตอรี่งวดที่ 17 มกราคม 2564 ได้รับการจัดทำโดยการออกรางวัลที่มีมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่เท่ากับประมาณ 1.8 พันล้านบาท ซึ่งมีรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นรางวัลที่หนึ่งที่มีมูลค่าเท่ากับประมาณ 1.8 พันล้านบาท ซึ่งรางวัลที่หนึ่งนั้นถูกแจกให้แก่ผู้โชคดีอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่สองที่มีมูลค่าเท่ากับประมาณหนึ่งพันล้านบาท รางวัลที่สามที่มีมูลค่าเท่ากับประมาณหนึ่งแสนบาท และรางวัลที่สี่ที่มีมูลค่าเท่ากับประมาณสิบหมื่นบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายที่มีมูลค่าที่ต่ำกว่านี้ไปอีก ทั้งนี้รางวัลทั้งหมดที่ได้รับการจัดทำนั้นถูกแจกให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมดที่ถูกระบุในรางวัลในงวดนี้

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมการตรวจลอตเตอรี่นี้

2. ผู้เล่นต้องชำระค่าสมัครและค่าเล่นในงวดนี้ก่อนการตรวจลอตเตอรี่

3. ผู้เล่นต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎการเล่นทั้งหมดที่กำหนดให้ก่อนที่จะเข้าร่วมการตรวจลอตเตอรี่

4. ในการตรวจลอตเตอรี่นี้ ผู้เล่นจะได้รับโบนัสที่แตกต่างกันตามยอดชำระที่ทำของท่าน

5. ผู้เล่นที่ชนะตรวจลอตเตอรี่นี้จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดและรางวัลอื่น ๆ

6. ผู้เล่นที่ชนะตรวจลอตเตอรี่นี้จะต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะได้รับรางวัล

7. ผู้เล่นที่ชนะตรวจลอตเตอรี่นี้จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎการเล่นทั้งหมดที่กำหนดให้ก่อนที่จะได้รับรางวัล

ตรวจสลากลอตเตอรี่ งวดที่ 17 มกราคม 2564 ผลรางวัลที่ออกมาคือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 หมายเลข 888888 ที่รับเงินรางวัลจำนวนเงินได้รับทั้งสิ้น 4,000,000 บาท รางวัลที่ 2 หมายเลข 888888 ที่รับเงินรางวัลจำนวนเงินได้รับทั้งสิ้น 400,000 บาท รางวัลที่ 3 หมายเลข 888888 ที่รับเงินรางวัลจำนวนเงินได้รับทั้งสิ้น 40,000 บาท รางวัลที่ 4 หมายเลข 888888 ที่รับเงินรางวัลจำนวนเงินได้รับทั้งสิ้น 20,000 บาท รางวัลที่ 5 หมายเลข 888888 ที่รับเงินรางวัลจำนวนเงินได้รับทั้งสิ้น 10,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดรวมไปถึงรางวัลที่ 6 ถึงรางวัลที่ 12 ที่รับเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,717,000 บาท โดยทางการตรวจสลากลอตเตอรี่ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 ถึงรางวัลที่ 12 นั้นจะต้องมารับรางวัลในสำนักงานการตรวจสลากลอตเตอรี่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัลLINK:
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 17 มกราคม 2564
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 17 มกราคม 2564
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 17 มกราคม 2564
ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด 17 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *