การตรวจสลากรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 คือการตรวจเลขท้าย 3 ตัวท้ายของผลรางวัล โดยสามารถตรวจด้วยตนเองได้ที่สำนักงานก

ตรวจสลากรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 เป็นการตรวจสลากรางวัลรัฐบาลที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยการตรวจสลากรางวัลรัฐบาลนี้มีรางวัลที่แบ่งเป็นสองระดับ คือ รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ซึ่งรางวัลที่ 1 มีมูลค่าเป็นเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 30 ล้านบาท และรางวัลที่ 2 มีมูลค่าเป็นเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลเสริมที่แบ่งเป็นรางวัลรองรับที่มีมูลค่าเป็นเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 3 ล้านบาท ซึ่งรางวัลทั้งสองแบบนี้จะถูกจับฉลากระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยการตรวจสลากรางวัลรัฐบาลนี้จะมีผู้ถูกรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ 8 รางวัล ดังนั้นคนที่ถูกรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัลรวมกันทั้งสิ้น 43 ล้านบาท

1. ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปสามารถซื้อสลากรัฐบาลได้

2. ทุกคนที่ซื้อสลากรัฐบาลจะต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องเพื่อยืนยันอายุ

3. ทุกคนที่ซื้อสลากรัฐบาลจะต้องตรวจสอบหมายเลขสลากก่อนที่จะซื้อ

4. ในการซื้อสลากรัฐบาลทุกคนจะต้องชำระเงินจำนวนที่กำหนดในการซื้อ

5. ทุกคนที่ซื้อสลากรัฐบาลจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขสลากก่อนที่จะรับรางวัล

6. ทุกคนที่ซื้อสลากรัฐบาลจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขสลากและรับรางวัลในช่วงเวลาที่กำหนด

ตรวจสลากรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 กลุ่มที่ 1 ได้รับรางวัลที่สูงสุดในรางวัลที่ 1 คือรางวัลที่ 1 ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 8,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 2,000,000 บาท และรางวัลที่ 3 ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 1,000,000 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ หวยรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 ยังมีรางวัลอื่น ๆ เช่น รางวัลที่ 4 ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 500,000 บาท รางวัลที่ 5 ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 300,000 บาท และรางวัลที่ 6 ที่มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 200,000 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ การตรวจสลากรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 ยังเป็นการตรวจสลากที่มีรางวัลพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้ การตรวจสลากรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดออกรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล ซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดของรางวัลทั้ง 10 รางวัลนั้นมีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 12,800,000 บาท เป็นต้นLINK:
ตรวจ สลาก รัฐบาล 16 มีนาคม 2564
ตรวจ สลาก รัฐบาล 16 มีนาคม 2564
ตรวจ สลาก รัฐบาล 16 มีนาคม 2564
ตรวจ สลาก รัฐบาล 16 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *