1. กุมภาพันธ์: กำลังพัฒนา 2. กรกฎาคม: การเดินทาง 3. สิงหาคม: การปรับตัว 4. กันยายน: การทำงาน 5. ตุลาคม: การพัฒนา 6.

ผลสลาก 16 กพ. 64 ประกอบด้วยหมายเลขที่ได้รับรางวัลในรอบที่ 16 ของการจับรางวัลที่จัดขึ้นในวันที่ 16 กพรุ่นที่ 64 โดยมีรางวัลที่แจกได้ดังนี้

รางวัลที่ 1: หมายเลข 3, 25, 29, 34, 37, 43

รางวัลที่ 2: หมายเลข 7, 10, 11, 19, 20, 44

รางวัลที่ 3: หมายเลข 1, 14, 16, 21, 22, 33

รางวัลที่ 4: หมายเลข 2, 5, 18, 24, 31, 45

รางวัลที่ 5: หมายเลข 4, 8, 15, 26, 35, 41

รางวัลที่ 6: หมายเลข 6, 9, 12, 13, 30, 39

รางวัลที่ 7: หมายเลข 17, 23, 27, 28, 32, 38

กฎการเล่นสลากผล 16 ก พ 64 ใช้กฎการนำรางวัลที่กำหนดโดยการจับสลากที่มีรางวัลทั้งหมด 16 รางวัลที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ รางวัลที่ 1 จะได้รับ 16 กพ. 64 รางวัลที่ 2 จะได้รับ 8 กพ. 64 รางวัลที่ 3 จะได้รับ 4 กพ. 64 และรางวัลที่ 4 จะได้รับ 2 กพ. 64

ผู้เล่นที่มีรางวัลที่ 1 จะได้รับรางวัลในจำนวน 16 กพ. 64 ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการจับสลากที่มีรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล ในการจับสลากนี้ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแรกจะได้รับ 16 กพ. 64 รางวัลที่สองจะได้รับ 8 กพ. 64 รางวัลที่สามจะได้รับ 4 กพ. 64 และรางวัลที่สี่จะได้รับ 2 กพ. 64

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 16 กันยายน 2564 มีผลดังนี้ หมายเลขที่ออกชนะคือ หมายเลข 2 และ 8 โดยที่รางวัลที่ชนะคือ รางวัลที่ 1 ได้เงินรางวัลทั้งหมด 30 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้เงินรางวัลทั้งหมด 3 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 ได้เงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ออกมาจะมีรางวัลทั้งหมดไปถึงรางวัลที่ 8 ซึ่งรางวัลที่ 8 ได้เงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลสุดท้ายที่ออกมาคือ รางวัลที่ 9 ซึ่งรางวัลที่ 9 ได้เงินรางวัลทั้งหมด 2,000 บาท ซึ่งรวมไปถึงรางวัลที่ 1 ถึงรางวัลที่ 9 มีรางวัลทั้งหมดที่ออกมาทั้งหมดประมาณ 35 ล้านบาท โดยทั้งหมดนี้ผู้ชนะรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดทั้งหมดประมาณ 35 ล้านบาท ทั้งนี้ การออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้จัดขึ้นที่สำนักงานการตลาด กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดภายในวันที่ 20 กันยายน 2564.LINK:
ผล สลาก 16 ก พ 64
ผล สลาก 16 ก พ 64
ผล สลาก 16 ก พ 64
ผล สลาก 16 ก พ 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *