การตรวจหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้: รางวัลที่ 1: หมายเลข 8, 10, 11, 15, 24, 34 รางวัลที่ 2: หมายเลข 5, 8, 12, 17, 29, 35 รางวัล

ตรวจหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลลัพธ์คือ รางวัลที่ 1 ออกรางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2 ออกรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 3 ออกรางวัลที่ 4 ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่ออกมีจำนวนทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 ออกรางวัลที่ 3 คือ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 2 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ออกรางวัลที่ 3 คือ รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 3 พันบาท และรางวัลที่ 3 ออกรางวัลที่ 4 คือ รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 4 พันบาท โดยผู้ชนะรางวัลที่ 1 จะได้รับมูลค่ารวมทั้งหมด 9 ล้านบาท

1. การเล่นหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี บนพื้นที่ที่อนุญาตให้เล่นหวย

2. การเล่นหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 จะต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง และใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน

3. การเล่นหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 จะต้องใช้เงินสดในการชำระเงินในการซื้อตั๋ว และไม่อนุญาตให้ใช้เช็คหรือบัตรเครดิตในการชำระเงิน

4. การเล่นหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของสลากหวยก่อนจ่ายเงินให้ผู้เล่น

5. การเล่นหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชาติ (กทม.) ทุกประการ

ตรวจหวยวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออกมาได้คือ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 30 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 300,000 บาท รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 60,000 บาท รางวัลที่ 5 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท และรางวัลที่ 6 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 4,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ทางการหวยได้มีการประกาศผลรางวัลทั้งหมดในวันที่ 16 กันยายน 2563 เพื่อให้ทุกท่านทราบผลรางวัลที่ออกมาในวันนั้นๆ ด้วยความสุขที่ยิ่งขึ้นLINK:
ตรวจ หวย วัน ที่ 16 กันยายน 2563
ตรวจ หวย วัน ที่ 16 กันยายน 2563
ตรวจ หวย วัน ที่ 16 กันยายน 2563
ตรวจ หวย วัน ที่ 16 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *