กรกฎาคม 2564 ตรวจหวยผลรางวัลที่ 1 ได้ดังนี้: เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 คือ หมายเลข 3, 7 และ 9

ตรวจหวยงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นงวดที่มีรางวัลที่รวมทั้งสิ้นถึง รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 มีรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท ส่งถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 มีรางวัลเป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ส่งถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 นอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 3 ถึงรางวัลที่ 12 ที่มีรางวัลเป็นเงินสดและรางวัลที่ 13 ถึงรางวัลที่ 17 ที่มีรางวัลเป็นสินค้าราคาถูก รวมทั้งรางวัลพิเศษที่มีรางวัลเป็นเงินสดที่รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท และรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งรางวัลที่หลายร้อยชิ้นที่มีรางวัลที่เป็นเงินสดและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

1. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องอยู่ในระบบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยืนยันตัวตน
2. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องชำระเงินก่อนที่จะซื้อหวย และต้องยืนยันว่าเงินที่ชำระแล้วนั้นสมบูรณ์ถูกต้อง
3. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องกรอกรายละเอียดของตัวผู้ซื้อ และหมายเลขที่ต้องการซื้อหวยลงบนทะเบียนก่อนที่จะซื้อหวย
4. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องรับรองว่าหมายเลขที่ซื้อนั้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของงวดนั้น และรับรองว่าหมายเลขที่ซื้อนั้นไม่ซ้ำกับหมายเลขที่ซื้ออยู่ในระบบของการจัดการหวย
5. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องรับรองว่าหมายเลขที่ซื้อนั้นไม่ได้รับการยืนยันในการซื้อหวยอย่างอื่น และรับรองว่าหมายเลขที่ซื้อนั้นจะไม่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทำการซื้อ
6. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องรับรองว่าหมายเลขที่ซื้อนั้นอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของงวดนั้น และรับรองว่าผู้ที่ทำการซื้อหวยได้ทำการชำระเงินและกรอกข้อมูลตัวผู้ซื้อให้ครบถ้วน
7. ผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องรับรองว่าผู้ที่ทำการซื้อหวยจะต้องทำการรับรองว่าหมายเลขที่ซื้อนั้นได้ทำการชำระเงินและกรอกข้อมูลตัวผู้ซื้อให้ครบถ้วน
8. ผู้ที่ทำการซ

ตรวจหวยเดือนกรกฎาคมงวดวันที่ 1 ประจำปี 2564 ได้รับการตรวจสอบแล้ว ผลรางวัลที่ออกมาในงวดนี้คือ รางวัลที่ 1 ออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มูลค่ารางวัลทั้งหมดได้รับการยืนยันว่ามีมูลค่ารวมทั้งหมดที่ถูกรางวัลทั้งหมดได้รับการรับรองว่าจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมดจำนวน 4,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวมูลค่ารางวัลทั้งหมดจำนวน 400,000 บาท รางวัลที่ 3 ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวมูลค่ารางวัลทั้งหมดจำนวน 40,000 บาท รางวัลที่ 4 ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวมูลค่ารางวัลทั้งหมดจำนวน 20,000 บาท และรางวัลที่ 5 ออกรางวัลเลขท้ายหนึ่งตัวมูลค่ารางวัลทั้งหมดจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมดจำนวน 4,470,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันทั้งหมดภายในเวลาไม่เกิน 30 วันLINK:
ตรวจ หวย งวด วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ตรวจ หวย งวด วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ตรวจ หวย งวด วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ตรวจ หวย งวด วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *