ลอตเตอรี่ที่ 16 เมษายน 2564 มีรางวัลดังนี้: 1. รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มูลค่ารวม 2,000,000 บาท 2. รางวัลที่ 2 รางวัล

The 16th of April, 2564 was a historic day in the annals of lottery history. On that day, the first ever Check Lottery draw was held in Thailand. This lottery was created to help raise funds for the Thai government, and it quickly became a popular way for people to win big prizes.

The Check Lottery was created with the idea of offering players a chance to win large prizes with smaller investments. The lottery was divided into two parts: a main draw and a supplementary draw. In the main draw, players were required to pick six numbers from 1 to 36. The supplementary draw allowed players to pick an additional number from 1 to 12, which could increase their chances of winning the jackpot.

The first Check Lottery draw was held on April 16, 2564 and was a huge success. Over 2 million tickets were sold, and the jackpot prize was won by a single ticket holder. This was an incredible feat, as the odds of winning the jackpot were 1 in 13.5 million.

Since then, the Check Lottery has grown in popularity and continues to be a popular way for people to win large prizes. It has also become a great way for the Thai government to raise funds for various projects.

1. ให้ผู้เล่นทุกคนซื้อหมายเลขลอตเตอรี่ที่ต้องการลงทุน
2. หมายเลขที่ซื้อต้องมีจำนวนไม่เกิน 16 หมายเลข
3. หมายเลขที่ซื้อต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 16
4. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะซื้อหมายเลข
5. การออกรางวัลจะประกาศทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ
6. ผู้ชนะจะต้องมีหมายเลขทั้งหมดที่ตรงกับหมายเลขที่ออกมาทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ
7. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
8. การเล่นลอตเตอรี่จะถูกออกจากกฎหมายที่กำหนดไว้ในท้องถิ่น

ทางการตรวจสอบเช็คลอตเตอรี่สหรัฐฯ ได้ออกผลลัพธ์ของการออกรางวัลในงวดที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีรางวัลที่จ่ายออกมาคือ รางวัลที่ 1 ในจำนวนทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 3 รางวัล ทั้งหมดรวมกันได้ทั้งสิ้น 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล ทั้งหมดรวมกันได้ทั้งสิ้น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และรางวัลที่ 3 จำนวน 4 รางวัล ทั้งหมดรวมกันได้ทั้งสิ้น 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ รวมไปถึงรางวัลอื่นๆ ที่ออกมาในงวดนี้ด้วย

ทั้งนี้ ทางการตรวจสอบเช็คลอตเตอรี่สหรัฐฯ ได้ระบุว่า ทั้งหมดมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 9 รางวัล รวมทั้งรางวัลอื่นๆ ทั้งหมดที่ออกมาในงวดนี้ มีรางวัลทั้งหมดรวมกันได้ทั้งสิ้น 518 แสนดอลลาร์สหรัฐฯLINK:
เช็ค ลอตเตอรี่ 16 เมษายน 2564
เช็ค ลอตเตอรี่ 16 เมษายน 2564
เช็ค ลอตเตอรี่ 16 เมษายน 2564
เช็ค ลอตเตอรี่ 16 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *